Search

Окончателен доклад: "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/&quo

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че на проведеното редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС на 26.10.2018 г., на което беше представен Окончателния доклад по изпълнявания от Сдружение "СЕФИТА" проект "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", беше обсъден и приет Акт на Гражданския съвет, който представяме на Вашето внимание. Акт на Гражданския съвет към ВСС от 26.10.2018 г. относно представения Окончателен доклад по изпълнявания проект от Сдружение СЕФИТА по ОПДУ #експертиза #съдебенексперт #ОПДУ #съдебнаекспертиза #доклад #Доброуправление #гражданскисъвет #ЕС #проект #сефита #касеб

Представяне в Гражданския съвет към ВСС на Окончателния доклад по проект: Съдебната експертиза в Бъл

Информираме ви, че на редовното заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.10.2018 г., по т. 1 от дневния ред беше представен Окончателен доклад по изпълняван от Сдружение СЕФИТА проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“. Презентацията беше изслушана с изключителен интерес от участвалите представители на НПО и гости от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и управляващия орган на ОП „Добро управление“. В презентацията са отразени 35 съществени проблема на отношенията по възлагане на експертизи, като са направени и 12 предложения за подобряване на работата по извършване на съдебни експертизи. Изразените становища и писмени бел

XVI. Международна конференция: Строителство и недвижими имоти / Експертизи и оценки, Прага

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че в периода 29 ноември - 01 декември 2018 г. в Прага ще се проведе 16-та годишна Международна конференция на тема: Строителство и недвижими имоти / Експертизи и оценки. Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България е официален партньор и съ-организатор на събитието, заедно с редица други авторитетни организации и фирми от Чехия, Русия, Словакия и с международно участие. Мероприятието е открито за участие, но броят на присъстващите като гости е ограничен, поради което при желание следва да направите ранни регистрации. Повече информация може да прочетете на сайта на събитието: https://www.expertconf.com/prague_en.html #експертиза #строителство #с

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com