Search

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.

Уважаеми колеги, Информираме ви, че Годишният индикативен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2019 г. беше обсъден и приет на редовно заседание, проведено на 25.01.2019 г. Предлагаме на вашето внимание заложените в плана мероприятия и теми. Очакваме ваши коментари и предложения за други проблематики, които да бъдат поставени за разглеждане от Гражданския съвет към ВСС. УС на КАСЕБ I. Тематичен индикативен годишен план 1. Теми предложени от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) 1.1 Обсъждане прилагането на Наредба № 2 относно дейността на вещите лица и по специално промените, влезли в сила от началото на 2019 г.: февруари 2019 г. 1.2 Правни, административни,

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com