Уважаеми колеги,

Информираме ви, че Годишният индикативен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2019 г. беше обсъден и приет на редовно заседание, проведено на 25.01.2019 г.

Предлагаме на вашето внимание заложените в плана мероприятия и теми.

Очакваме ваши к...

Please reload

Документи

Актуални публикации
Please reload

Архив
Please reload

Ключови думи

Във връзка с публикувания на 27.04.2018г. на интернет страницата на Министерството на правосъдието Проект на НИД на Наредба №2/2015 година за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, Управителният съвет на КАСЕБ обсъди предлаганите изменения и допълнения, във връзка с което изрази писмено становище в процедурата по обществено обсъждане, което предлагаме на Вашето внимание.

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com

Телефон:

T: +359 2 944 50 42

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com