top of page

Граждански съвет към ВСС

В тази рубрика ще бъдат публикувани становища, изказвания и други форми на активност, свързани с участието на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България в работата на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет.

bottom of page