Актуална информация

Тук ще намерите информация за актуални събития и новини, свързани с дейността на КАСЕБ.

Във връзка с необходимостта от нормативно преуреждане на дейността на арбитражните и на съдебните експерти, КАСЕБ приема мнения и предложения за подобряване на експертната дейност в арбитражното и в съдебно производства както от експерти, така и от свързани с тази дейност лица.

Мненията и предложенията ще бъдат разглеждани от Консултативния експертен съвет на Камарата и публикувани на сайта по негова преценка.

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com