top of page

Актуална информация

Тук ще намерите информация за актуални събития и новини, свързани с дейността на КАСЕБ.

Във връзка с необходимостта от нормативно преуреждане на дейността на арбитражните и на съдебните експерти, КАСЕБ приема мнения и предложения за подобряване на експертната дейност в арбитражното и в съдебно производства както от експерти, така и от свързани с тази дейност лица.

Мненията и предложенията ще бъдат разглеждани от Консултативния експертен съвет на Камарата и публикувани на сайта по негова преценка.

bottom of page