Search

Новогодишно поздравление

С настъпването на новата 2020, УС на КАСЕБ отправя най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успешни начинания!

Бихме желали да благодарим на всички колеги - арбитражни и съдебни експерти, които през годината проявиха активност и изразиха свои мнения и становища по повод подобрението на дейността и извършването на съдебни експертизи.

Нека годината бъде радостна и изобилна!

От УС на КАСЕБ

0 views

Телефон:

T: +359 2 944 50 42

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com