top of page
Search

Новогодишно поздравление

С настъпването на новата 2020, УС на КАСЕБ отправя най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успешни начинания!

Бихме желали да благодарим на всички колеги - арбитражни и съдебни експерти, които през годината проявиха активност и изразиха свои мнения и становища по повод подобрението на дейността и извършването на съдебни експертизи.

Нека годината бъде радостна и изобилна!

От УС на КАСЕБ

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page