Search

Новогодишно поздравление

С настъпването на новата 2020, УС на КАСЕБ отправя най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успешни начинания!

Бихме желали да благодарим на всички колеги - арбитражни и съдебни експерти, които през годината проявиха активност и изразиха свои мнения и становища по повод подобрението на дейността и извършването на съдебни експертизи.

Нека годината бъде радостна и изобилна!

От УС на КАСЕБ

8 views0 comments

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Становище на КАСЕБ до Министъра на правосъдието

Рег. номер 91-00-74 / 25.05.2018 Становище от Сдружение "Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България" относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N2/2015 г. на МП за в

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com