Search

Новогодишно поздравление

С настъпването на новата 2020, УС на КАСЕБ отправя най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успешни начинания!

Бихме желали да благодарим на всички колеги - арбитражни и съдебни експерти, които през годината проявиха активност и изразиха свои мнения и становища по повод подобрението на дейността и извършването на съдебни експертизи.

Нека годината бъде радостна и изобилна!

От УС на КАСЕБ

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Становище на КАСЕБ до Министъра на правосъдието

Рег. номер 91-00-74 / 25.05.2018 Становище от Сдружение "Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България" относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N2/2015 г. на МП за в