Search

Новогодишно поздравление

С настъпването на новата 2020, УС на КАСЕБ отправя най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успешни начинания!

Бихме желали да благодарим на всички колеги - арбитражни и съдебни експерти, които през годината проявиха активност и изразиха свои мнения и становища по повод подобрението на дейността и извършването на съдебни експертизи.

Нека годината бъде радостна и изобилна!

От УС на КАСЕБ

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна