top of page
Search

Становища относно отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми Колеги,

Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на правосъдието относно последващи действия за подобрения в регулацията на дейността, касаеща съдебните експертизи.

Очакваме ваши становища и коментари във връзка с предстоящи нормативни изменения.

УС на КАСЕБ


Публикация ПРБ - Гешев_15.12.2022
.docx
Download DOCX • 260KB

Публикация МП - Кр.З_16.12.2022
.docx
Download DOCX • 58KB

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

bottom of page