top of page
Search

Честита нова 2023 година!

С пожелание за здраве, просперитет и щастие!

УС на КАСЕБ1 view0 comments

Recent Posts

See All

Предложения от КАСЕБ към проекта за актуализация на Наредбата за вещите лица

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Становища относно отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

Решение на ВАС за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

bottom of page