Search

4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството - Воронеж, Русия, 2018


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода 16 -19 май 2018 г. в град Воронеж, Русия, ще се проведе 4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството.

КАСЕБ е официален партньор и съорганизатор на събитието, заедно с партньорски организации от Русия, Чехия и Словакия.

Мероприятието е открито за участие, но броят на участниците е ограничен, поради което, при желание, следва да направите ранни регистрации.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на мероприятието:

www.expertmeeting.ru

#събитие #конференция #съдебнаекспертиза #строителство #съдебенексперт #експертиза

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна