Search

4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството - Воронеж, Русия, 2018


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода 16 -19 май 2018 г. в град Воронеж, Русия, ще се проведе 4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството.

КАСЕБ е официален партньор и съорганизатор на събитието, заедно с партньорски организации от Русия, Чехия и Словакия.

Мероприятието е открито за участие, но броят на участниците е ограничен, поради което, при желание, следва да направите ранни регистрации.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на мероприятието:

www.expertmeeting.ru

#събитие #конференция #съдебнаекспертиза #строителство #съдебенексперт #експертиза

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Във връзка с образуваното административно производство пред ВАС срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, и след проведено открито съдебно заседание на 5-членен състав за разгле

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която