Search

4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството - Воронеж, Русия, 2018


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода 16 -19 май 2018 г. в град Воронеж, Русия, ще се проведе 4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството.

КАСЕБ е официален партньор и съорганизатор на събитието, заедно с партньорски организации от Русия, Чехия и Словакия.

Мероприятието е открито за участие, но броят на участниците е ограничен, поради което, при желание, следва да направите ранни регистрации.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на мероприятието:

www.expertmeeting.ru

#събитие #конференция #съдебнаекспертиза #строителство #съдебенексперт #експертиза

26 views

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com