top of page
Search

4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството - Воронеж, Русия, 2018


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода 16 -19 май 2018 г. в град Воронеж, Русия, ще се проведе 4-ти Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството.

КАСЕБ е официален партньор и съорганизатор на събитието, заедно с партньорски организации от Русия, Чехия и Словакия.

Мероприятието е открито за участие, но броят на участниците е ограничен, поради което, при желание, следва да направите ранни регистрации.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на мероприятието:

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Предложения от КАСЕБ към проекта за актуализация на Наредбата за вещите лица

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Становища относно отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page