Search

Представяне в Гражданския съвет към ВСС на Окончателния доклад по проект: Съдебната експертиза в Бъл


Информираме ви, че на редовното заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.10.2018 г., по т. 1 от дневния ред беше представен Окончателен доклад по изпълняван от Сдружение СЕФИТА проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“.
Презентацията беше изслушана с изключителен интерес от участвалите представители на НПО и гости от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и управляващия орган на ОП „Добро управление“.
В презентацията са отразени 35 съществени проблема на отношенията по възлагане на експертизи, като са направени и 12 предложения за подобряване на работата по извършване на съдебни експертизи.
Изразените становища и писмени бележки ще бъдат отразени в Заключителния доклад по проекта.


26 views

Телефон:

T: +359 2 944 50 42

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com