Редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 06.07.2018 г.

July 20, 2018

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че с цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си  при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

На проведеното редовно заседание на 06.07.2018 г. бяха разгледани постъпили от организациите, участващи в работата на Гражданския съвет, предложения за актуализиране на отделни положения от Правилата за дейността му. Актуализираният текс на Правилата предлагаме на вашето внимание по-долу:

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Понастоящем Гражданският съвет към ВСС включва 18 професионални и неправителствени организации, които си поставят за цел активно участие на гражданското общество за подобряване на  правораздаването, реформирането му в съответствие с изискванията на приетата Пътна карта и негова по-голяма полезност чрез постигането на бърз, достъпен и справедлив съдебен процес.

 

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА ВА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС.

 

19.07.2018 г.,

УС на КАСЕБ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Актуални публикации
Please reload

Архив
Please reload

Ключови думи

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com

Телефон:

T: +359 2 944 50 42

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com