top of page

Структура

Структура и управителни органи на Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България:

  • Общо събрание

  • Управителен съвет

  • Изпълнителни органи

  • Консултативен съвет от експерти

 

Управителен съвет:

инж. ик. Любомир Петров Герджиков – Председател,

маг. ик. Веселина Георгиева Попова  – Изпълнителен член,

д-р арх. Людмил Крумов Андреев – Изпълнителен член;

bottom of page